Image module
VIITORUL INSEAMNA CULTURA

ELITE ART CLUB UNESCO

Asociaţia ELITE ART Club UNESCO este o organizaţie naţională neguvernamentală, independentă, străină oricărui partizanat politic, doctrinar sau confesional, ELITE ART Club UNESCO are drept scop promovarea valorilor culturii contemporane româneşti în ţară şi străinătate, precum şi educarea publicului în spiritul recunoaşterii şi aprecierii lor.

  • MISIUNE
    Promovarea valorilor culturii contemporane româneşti în ţară şi străinătate

    Eforturile echipei ELITE ART Club UNESCO se concentrează în direcţia promovării tinerilor artişti, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne, precum şi ale unor valori deja consacrate. Anul 2009 a marcat acceptarea Asociaţiei ELITE ART Club UNESCO ca membră Afiliată si, ulterior, ca reprezentant exclusiv în România al Jeunesses Musicales International, cea mai amplă organizaţie neguvernamentală pentru tinerii muzicieni din întreaga lume. Înfiinţată în 1945 la Bruxelles, Jeunesses Musicales International constituie o reţea globală, cu membri în peste 45 de ţări şi organizaţii afiliate în alte 35, care promovează coeziunea socială şi dialogul intercultural dincolo de diferenţe legate de rasă, statut economic sau geopolitică, folosind muzica drept verigă de legătură şi mijloc de comunicare între culturi diferite. Activitatea Asociaţiei ELITE ART Club UNESCO este axată pe trei direcţii majore, definitorii: arte vizuale, muzică şi programe educaţionale (componenta de educaţie este încadrată în toate proiectele noastre, indiferent de specific). Cele mai importante proiecte ale Asociaţiei în domeniul muzicii sunt axate pe muzica clasică. Această direcţie a pornit din conştientizarea nevoii de a-i promova pe tinerii artişti lirici, dar şi de a-i conecta la piaţa muncii prin competiţii şi programe educaţionale, întrucât accesul pe piaţă sau la educaţie şi formare continuă este din ce în ce mai greu în condiţiile socio-economice actuale. Concursul Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales constituie implementarea în România, de către ELITE ART Club UNESCO (ca reprezentant unic în România al Jeunesses Musicales Internaţional) a concursului de muzică clasică iniţiat de către Jeunesses Musicales Internaţional, unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate concursuri de muzica clasică pentru tineri din lume, cu o vechime de peste 50 de ani. De la prima sa ediţie în anul 2010, concursul a căpătat amploare, înregistrând succese remarcabile; ediţia din 2014 a adus la startul ei 88 de participanţi din 37 de ţări. Misiunea concursului este educaţia în vederea colaborării transfrontaliere între tineri dirijori prin crearea unui spaţiu de întâlnire şi interpretare cu participanţi din medii culturale diverse şi mai ales promovarea lor pe piaţa muzicii prin etapa finală. De asemenea, concursul a acţionat ca modalitate de promovare a muzicii româneşti şi de creare a unei imagini pozitive în ceea ce priveşte şansele de debut în România.