Delimiter text

Regulament

Editia a XI-a, 2021

Regulamentul pentru editia din 2022 a competitiei va fi publicat pana in luna Martie 2022.

„Muzica este un mijloc capabil să exprime dramatismul întunecat, răpirea pură, suferința și extazul, furia fierbinte și rece, melancolia și veselia sălbatică și nuanțele subtile și interacțiunea acestor sentimente pe care cuvintele nu le pot exprima și care nu pot fi atinse în pictură și sculptură .”

Dmitiri Shostakovich

A XI-a editie a Concursului International de Dirijat

Jeunesses Musicales Bucharest

REGULAMENT

1.1. A unsprezecea ediţie a Concursului Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales Bucureşti pentru tineri dirijori vizează promovarea internaţională a tinerilor dirijori talentaţi, cu vârsta sub 36 de ani. Competiția este dedicată tinerilor dirijori de orchestră.
1.2. Concursul va avea loc în perioada 22 – 26 August 2021 în Bucureşti, la Ateneul Român, Str. Benjamin Franklin, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti.
1.3. Pianiştii oficiali ai concursului sunt Verona Maier şi Raluca Ouatu.
1.4. Solistul oficial al concursului este Ștefan Cazacu.
1.5. Orchestra oficială a concursului este Orchestra Română de Tineret.
1.6. Limba oficială a concursului este engleza. Toți participanții trebuie sa aibă cunoștințe elementare de engleză.
1.7.Concursul este organizat de Elite Art Club UNESCO, unicul reprezentant Jeunesses Musicales International în România.

2.1. Concursul este deschis tuturor tinerilor dirijori de toate naţionalităţile, având vârsta sub 36 de ani, născuţi după 25 August 1985.
2.2. Termenul limită de trimitere a aplicaţiei este 13 Iunie 2021, 23:59 CET. Vor fi acceptate doar aplicaţiile trimise prin formularul online care poate fi găsit pe website-ul www.bucharestcompetition.ro.
2.3. Aplicația trebuie să conțină următoarele documente:

a. Formularul de înscriere completat în limba engleză care poate fi găsit pe site, la finalul regulamentului.
b. Scan după cartea de identitate / paşaport
c. O biografie în limba engleză între 250 şi 600 de cuvinte care să cuprindă informaţii despre activitatea artistică efectuată până în prezent. Se accept doar biografii și NU se acceptă Curriculum Vitae. Biografiile care au mai puțin de 250 de cuvinte nu vor fi acceptate.
d. 1 scrisoare de recomandare în engleză de la un dirijor, profesor sau concertmaistru. Scrisoarea trebuie să conţină semnătura dirijorului/profesorului/concertmaistrului și dacă este posibil antetul instituţiei, şi ştampila. În cazul în care recomandarea nu este în engleză, este obligatoriu anexarea unei traduceri care nu trebuie să fie autorizată. Va fi acceptată o singura scrisoare de recomandare. Nu se accept scrisori de recomandare scrise de mână.
e. 1 fotografie recentă la rezoluţie de 300 dpi în format .tif sau .jpg. Nu se acceptă poze care au mai puțin de 300 dpi și nu se accept scanări ale unor fotografii printate. Fotografiile trebuie sa fie potrivite pentru publicare.
f. Material video de 10-15 minute.
Admiterea în prima rundă se bazează în mare parte pe materialul video care determină 85% din notă. Restul de 15% este determinat de scrisoarea de recomandare și de biografie.
Se acceptă atât link-uri către platforme online (precum YouTube, Vimeo, etc) cât şi linkuri către platforme de transfer (precum WeTransfer).
Candidatul trebuie să fie vizibil din faţă şi sunetul trebuie să fie de calitate bună.
Candidatul trebuie să fie vizibil pe tot parcursul videoclipului – nu se acceptă videoclipuri în care candidatul nu este vizibil sau este vizibil din spate. De 
asemenea nu se accepta videoclipuri care includ imagini doar cu orchestra, soliștii, balerinii, publicul, sala de concert etc. Candidatul trebuie sa fie vizibil pe tot parcursul videoclipului.
Nu se acceptă videoclipuri care au mai puțin de 10 minute.
Daca videoclipul are mai mult de 15 minute, membrii juriului vor alege 10 – 15 minute aleatoriu iar nota va fi bazată exclusiv pe acele 10 – 15 minute.
Sunt acceptate doar videoclipuri în care candidatul dirijează fie o orchestră fie două piane.
g. Dovada plăţii taxei de înscriere.

2.4. În cazul în care în termen de 3 zile lucrătoare candidatul nu primeşte un e-mail din partea organizaţiei în care se confirmă primirea aplicaţiei, acesta trebuie să contacteze organizaţia la concurs@bucharestcompetition.ro sau +40748 100 279.
2.5. Toate documentele (a-g) sunt obligatorii
2.6. Doar documentele menționate mai sus vor fi luate în considerare – orice alte documente suplimentare vor fi ignorate.
2.7. Nu vor fi acceptate documentele scrise de mână. Biografia și scrisoarea de recomandare trebuie să fie dactilografiate.
2.8. Vor fi acceptate doar aplicațiile trimise prin formularul online care se găsește pe site-ul https://www.bucharestcompetition.ro.

2.9. Vă rugăm ca înainte de transmiterea formularului să citiți cu atenție politica de Protecție a Datelor – GDPR. Dacă nu vă exprimați acordul (nu bifați căsuța) privind prelucrarea datelor dvs. personale de către ELITE ART Club UNESCO, așa cum este prezentat în document, nu vom putea primi formularul de înscriere completat și nu vom prelucra niciun fel de date personale care vă aparțin. 2.10. Participanții sunt informați și îşi exprimă liber și explicit consimțământul pentru autorizarea utilizării (nelimitat teritorial sau în timp) de către asociația ELITE ART Club UNESCO a tuturor înregistrărilor video, audio și fotografice efectuate în perioada derulării evenimentului și declară că sunt de acord ca aceste înregistrări să fie utilizate de către ELITE ART Club UNESCO în toate materialele de informare şi promovare ale evenimentului. Acest consimțământ se acordă prin bifarea căsuței corespunzătoare înainte de trimiterea formularului.
– 4 –
2.11. Profesorii și toți ceilalți colaboratori sunt rugați să citească cu atenție politica de Protectia Datelor – GDPR. Vă informăm că tratăm cu toată atenția prelucrarea datelor dumneavoastră personale; pentru mai multe detalii puteți să ne contactați prin mijloacele prezentate în politica noastră de Protecție a Datelor – GDPR.
2.12. Taxa de înscriere la concurs este 100 de euro şi va fi plătita în contul:

Beneficiar: ELITE ART Club UNESCO
IBAN Euro: RO92BACX0000000586870001
Cod swift : BACXROBUXXX
Numele băncii: UNICREDIT TIRIAC SUCURSALA UNIRII
Adresa băncii: Piaţa Unirii nr. 1, magazin Unirea – Corp central, tronson A+B, parter, sector 3

2.13. Vă rugăm să vă treceți numele complet în câmpul detalii plată și mențiunea “taxă de înscriere”.
2.14. Candidații care se înscriu până pe data de 30 Aprilie 2021 beneficiează de 25% reducere din valoarea taxei de înscriere.
2.15. Taxa de înscriere este rambursabilă. Candidatul poate cere ramburs pentru orice motiv înainte de 13 Iunie. Începând cu data de 13 Iunie taxa nu mai este rambursabilă. Toate taxele bancare aferente transferului vor fi suportate de candidat. Transferul va fi efectuat în termen de 4-5 luni.
2.16. Toate aplicaţiile vor fi revizuite de către membrii juriului în strictă confidenţialitate. Numărul participanţilor admişi să participe în prima etapă a concursului va fi limitat la maxim 50 de concurenţi. Juriul poate întocmi o listă de participanţi de rezervă.
2.17. Anunţarea participanţilor admişi în concurs va fi făcuta până pe data de 21 Iunie 2021 pe site-ul www.bucharestcompetition.ro iar până pe data de 21 Iunie 2021 toţi concurenţii vor fi contactaţi prin e-mail.
2.18. Taxa de participare la concurs pentru participanţii admişi în prima etapă este de 150 de euro şi va fi plătită până pe data de 31 Iulie 2021 în contul:

Beneficiar: ELITE ART Club UNESCO
IBAN Euro: RO92BACX0000000586870001
Cod swift : BACXROBUXXX
Numele băncii: UNICREDIT TIRIAC SUCURSALA UNIRII
Adresa băncii: Piaţa Unirii nr. 1, magazin Unirea – Corp central, tronson A+B, parter, sector 3

2.19. Vă rugăm să vă treceți numele complet în câmpul detalii plată și mențiunea “taxă de participare”.
2.20. Taxa de participare nu este rambursabilă.
2.21. Cheltuielile legate de cazare, masă şi transport revin integral participanţilor.
2.22. Procurarea partiturilor pentru toate etapele concursului revine în totalitate în sarcina participantilor.
2.23. Informaţii suplimentare despre Concursul Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales Bucureşti se pot obţine la numărul de telefon +40 748 100 279 sau prin e-mail la adresa concurs@bucharestcompetition.ro.

3.1. Participanţii care iau parte la concurs vor fi evaluaţi de un juriu format din 7 membri, dirijori români şi străini, personalităţi marcante ale vieţii muzicale contemporane.
3.2. Cea mai mică şi cea mai mare notă acordate fiecărui candidat vor fi eliminate. Nota finală va fi obținută prin media aritmetică a celorlalte note. Sistemul de notare va fi de la 1 la 20 (1 reprezentând nota cea mai mică). 3.3. Cei 3 participanţi (finaliştii) vor fi admişi în runda finală pe baza mediei aritmetice a notelor din etapele intermediare (etapa a II-a şi etapa a III-a). 3.4. Rezultatul final va fi dat în urma unei analize atente a evoluţiei finaliștilor pe parcursul întregului concurs (rundele I, II şi III) şi a prestaţiei din runda a IV-a.
3.5. Participanţii vor fi evaluaţi de către juriu pe baza următoarelor criterii: tehnica dirijorală, cunoaşterea textului muzical, expresivitate şi capacitatea de comunicare cu orchestra.
3.6. Membrii juriului care au studenţi înscrişi în concurs nu îi vor putea vota.
3.7. Deciziile juriului vor fi emise pe baza unor evaluări şi sunt definitive şi irevocabile.

4.1. Cea de-a XI-a ediţie a Concursului Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales Bucureşti va avea loc în 4 etape:

Etapa I – eliminatorie (22 şi 23 August – etapa cu două piane)
Etapa a II-a – eliminatorie (24 August – etapa cu orchestra)
Etapa a III-a (semi-finala) – eliminatorie (25 August – etapa cu orchestră și solist)
Etapa a IV-a (finala) – 26 August, etapa cu orchestră, solist şi Concertul de Gala

4.2. Nu mai mult de 25 participanţi vor fi admişi în a doua etapă a concursului.
4.3. Nu mai mult de 12 participanţi vor fi admişi în a treia etapă a concursului.
4.4. Nu mai mult de 3 participanţi vor fi admişi în etapa finală a concursului.
4.5. La finalul fiecărei runde se vor afişa listele cu participanţii admişi în runda următoare, atât la faţa locului, cât şi online pe site-ul concursului : www.bucharestcompetition.ro
4.6. În toate etapele concursului, intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică.
4.7. Concertul de Gală se va desfăşura seara, în Sala Mare a Ateneului Român în faţa unui public de 800 de persoane.
4.8. Concurenţii care nu au fost acceptaţi pot asista la restul etapelor.
4.9. Participanţii transferă cu titlu gratuit către ELITE ART Club UNESCO toate drepturile de proprietate pentru performanţele artistice înregistrate în timpul concursului şi a Concertului de Gală, fără limitări de timp sau de teritoriu, în următoarele situaţii:

a. înregistrare
b. copiere pe toate tipurile de sunet şi video
c. punerea pe piaţă
d. postarea lor pe Internet
e. interpretarea şi reproducerea în public
f. radio transmisiunea lor prin satelit, precum si re-emisia şi retransmisia
g. transmisie online/ offline pe internet.

4.10. Participanţii sunt informați si îşi exprimă liber și explicit consimțământul pentru autorizarea utilizării (nelimitat teritorial sau în timp) de către asociația ELITE ART Club UNESCO a tuturor înregistrărilor video, audio și fotografice efectuate în perioada derulării evenimentului și declară că sunt de acord ca aceste înregistrari să fie utilizate de catre ELITE ART Club UNESCO în toate materialele de informare şi promovare ale evenimentului. Acest consimțământ se acordă prin bifarea căsuței corespunzătoare înainte de trimiterea formularului.
4.11. Participanții sunt rugați să citească atent politica de Protecție a Datelor personale și să își exprime opțiunea privind prelucrarea datelor lor personale de către ELITE ART Club UNESCO. Precizăm că noi colectăm doar datele minim necesare organizării și derulării concursului și activităților conexe acestuia (evaluarea candidaților, oferirea premiilor).
4.12. Rundele II, III și IV vor fi transmise în direct pe Livestream.

5.1. Etapa I (22 – 23 August 2021)
1. Nu mai mult de 15 minute sunt prevăzute pentru fiecare participant. În etapa preliminară se vor folosi reducţiile pentru unu sau două piane.
2. În lucrările ciclice sau cele care sunt alcătuite din mai multe părţi, în cazul în care juriul nu determină o parte specifică, participantul va alege partea pe care vrea să o dirijeze în concurs.
3. Juriul are dreptul de a întrerupe candidatul în orice moment.

Repertoriu Etapa I (acompaniament de 2 piane):

 •  George Enescu: Rapsodia Română nr.1 în La major

şi la alegerea participantului, una din lucrările din lista de mai jos:

 •  Igor Stravinsky: Dumbarton Oaks, partea I
 •  Béla Bartók: Tanz-Suite, partea I si II (de la început până la 21)
 •  Dmitri Shostakovich: Simfonia nr. 9, partea II

5.2. Etapa a II-a (24 August 2021)
1. În etapa a II-a, pentru prezentarea programului fiecare participant va avea la dispoziţie maxim 15 minute de lucru cu orchestra.
2. În lucrările ciclice sau cele care sunt alcătuite din mai multe părţi, în cazul în care juriul nu determină o parte specifică, participantul va alege partea pe care vrea să o dirijeze în concurs.
3. Juriul are dreptul de a întrerupe candidatul în orice moment.

Repertoriu etapa a II-a (cu orchestra):

 •  Ludwig van Beethoven: Uvertura Egmont

Şi la alegerea participantului, una din lucrările din lista de mai jos:

 •  Claude Debussy: Prelude a L’Apres-midi d’un faune
 •  George Enescu: Suite op.9, Preludiu la unison
 •  Gustav Mahler: Blumine, Simfonia nr. 1

5.3. Etapa a III-a (25 August 2021) şi repertoriu etapa a III-a

Candidaţii selectionaţi în etapa a III-a vor dirija cu orchestra, în maxim 20 de minute, unul din următoarele acompaniamente. Alegerea se va face prin tragere la sorţi pe data de 22 August

 •  Dmitri Shostakovitch: Concert nr. 1 mi bemol major, părțile I și IV
 •  Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Variațiuni pe o temă Rococo pentru violoncel și orchestră (Fitzenhagen) – introducerea, tema și variațiunile 1, 2, 3 și 7
 •  Camille Saint Saens: Concert pentru violoncel si orchestra în la minor op. 33, părțile 2 și 3

Juriul are dreptul de a întrerupe participantul în orice moment.

5.4. Etapa a IV-a (26 August 2021) şi repertoriu etapa a IV-a

Etapa Finală va cuprinde două secţiuni:
În secţiunea care va avea loc dimineaţă, concurentul va avea la dispoziţie 45 de minute de repetiţie pentru a dirija una dintre următoarele lucrări. Alegerea se va face prin tragere la sorţi pe data de 23 August.
I.

 •  Felix Mendelssohn: Simfonia nr 3 – partea I
 •  Johannes Brahms: Variații pe o temă de Haydn
 •  Sergei Prokofiev: Simfonia nr 1, Simfonia Clasică

II.
şi, la alegerea juriului, una dintre lucrările din etapa a III-a.
În secţiunea de concurs care va avea loc seara, cei 3 finalişti vor dirija în cadrul unui Concert de Gală lucrările pe care le-au repetat dimineaţa. Concertul va avea loc începând cu ora 19:00, în Sala Mare a Ateneului Român.
Pentru Concertul de Gală concurenții trebuie să poarte o ținută de concert.
Premiile vor fi anunţate de juriu imediat după concert.

6.1. Patru premii vor fi oferite câştigătorilor:

Premiul I: € 1000 net
Premiul II: € 750 net
Premiul III: € 500 net

Premiul pentru cel mai bine clasat participant român: € 300 net

6.2. De asemenea, juriul va oferi drept premii angajamente la pupitrul unor orchestre naționale și internaționale.
6.3. Premiile vor fi oferite în suma netă după ce taxele vor fi plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6.4. Organizatorul este responsabil pentru livrarea tuturor premiilor, precum şi pentru transferul impozitului datorat oficiului fiscal.
6.5. Juriul poate decide şi acordarea de premii suplimentare, nemonetare.
6.6. Membrii juriului îi vor contacta direct pe finaliștii selectați pe email pentru a le oferi angajamente de dirijat cu Orchestra Română de Tineret, Filarmonica „Moldova” din Iași, Filarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, Filarmonica din Sofia si Orchestra Filarmonică „Pannon”.
6.7. Câştigătorii premiilor menţionate în statut au dreptul la următorul titlu:
Laureat al celei de-a XI-a ediţii a Concursului Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales Bucureşti
6.8. Toţi participanţii vor primi diplome de participare pentru runda I.
6.9. Semi-finaliștii pot trimite o cerere la concurs@bucharestcompetition.ro dacă doresc să primească o adeverință de participare în semi-finală. Adeverința va fi trimisă pe mail în format .pdf și poate fi trimisă prin curier în cazul în care participantul solicită acest lucru. În cazul expedierii prin curier participantul suportă toate taxele.
6.10. Deliberările juriului sunt secrete şi decizia lor irevocabilă.
6.11. Cei trei finaliști vor primi înregistrările cu prestațiile lor din rundele II, III și IV.
6.12. Ceilalți competitori trebuie să trimită un mail la concurs@bucharestcompetition.ro cu numele și data cînd au dirijat. Cererile vor fi primite până pe data de 25 Septembrie. După data de 25 Septembrie nu mai sunt acceptate cereri.
6.13. Toate videoclipurile vor fi transmise în perioada Octombrie – Noiembrie 2021.

7.1. Sunt consideraţi semi-finalişti toţi candidaţii care au fost acceptaţi să participe în runda a III-a a Concursului.
7.2. Trei semi-finalişti ai ediţiei din 2019 care doresc să participe la ediţia de anul acesta a concursului vor fi acceptaţi direct în etapa a II-a, care se va desfăşura pe data de 24 August 2021.
7.3. Pentru a se înscrie în concurs semi-finaliştii trebuie să trimită un mail la concurs@bucharestcompetition.ro, iar în corpul mailului trebuie specificată calitatea de semifinalişti.
7.4. Mail-ul trebuie să conţină următoarele documente:

1. Formularul de înscriere completat în limba engleză care poate fi descărcat de pe această pagină, în partea stângă.
!!! Semi-finaliștii nu pot aplica prin formularul online. Aceștia trebuie să descarce formularul în format Word și să îl completeze.
2. Scan după cartea de identitate / paşaport
3. Material video de 10-15 minute. Se acceptă atât link-uri către videouri online cât şi fişiere transmise prin mail sau prin transfer. Candidatul trebuie să fie vizibil din faţă şi sunetul trebuie să fie de calitate bună.
4. Dacă doresc, candidații pot trimite și
 1 fotografie recentă la rezoluţie de 300 de dpi în format .tif sau .jpg
 Biografie în limba engleză între 250 şi 600 de cuvinte care să cuprindă informaţii despre activitatea artistică efectuată până în prezent.

7.5. În cazul în care candidații nu trimit o nouă biografie sau fotografie, vor fi utilizate cele din 2019. Biografia și fotografia nu sunt utilizate de membrii juriului în timpul procesului de selecție.
7.6. Candidaţii vor fi selectaţi exclusiv pe baza materialului video.
7.7. Candidaţii vor primi prin mail scrisoarea de accept până pe data de 21 Iunie 2021.
7.8. Taxa de participare la concurs pentru participanţii admişi în a doua etapă este de 150 de euro şi va fi plătită până pe data de 31 Iulie 2021 în contul:

Beneficiar: ELITE ART Club UNESCO
IBAN Euro: RO92BACX0000000586870001
Cod swift : BACXROBUXXX
Numele băncii: UNICREDIT TIRIAC SUCURSALA UNIRII
Adresa băncii: Piaţa Unirii nr. 1, magazin Unirea – Corp central, tronson A+B, parter, sector 3

7.9. Vă rugăm să vă treceți numele complet în câmpul detalii plată și mențiunea “taxă de participare”.
7.10. Taxa de participare nu este rambursabilă.

8.1. În toate aspectele care nu sunt acoperite de competenţa juriului, managerul de proiect îşi rezervă dreptul de a lua decizii care sunt irevocabile.
8.2. Toate litigiile referitoare la dispoziţiile din regulament vor fi rezolvate pe baza textului în limba română.
8.3. Toate problemele care nu pot fi soluţionate de acest regulament vor fi reglementate de dispoziţiile legislaţiei române aflată în vigoare.
8.4. Aplicarea în cadrul celei de-a XI-a ediții a Concursului Internațional de Dirijat Jeunesses Musicales București implică acceptarea tuturor regulilor menționate mai sus.
8.5. Câștigătorii edițiilor anterioare nu se pot înscrie în cadrul unei alte ediții.
8.6. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de protecție a datelor personale. Elite Art Club UNESCO vă asigură că ia toate măsurile necesare pentru conformarea cu cerințele GDPR (REGULAMENTUL UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date). Colectăm următoarele informații: nume si prenume, adresă de email și/sau de corespondență, număr de telefon, sexul, naționalitatea, data și locul nașterii, copia scanată a cărții de identitate/pașaportului, acte de studii muzicale, biografia, scrisoare de recomandare, materiale video, fotografii, informațiile bancare ale câștigătorilor. Tu ne furnizezi benevol aceste informații, în mod direct, în momentul în care transmiți formularul de înscriere.
– 13 –
8.7. Pentru mai multe detalii despre prelucrarea și drepturile tale privind datele cu caracter personal te rugăm să citești politica noastră de Protecție a datelor personale. Daca ai întrebări privind prelucrarea datelor tale personale te rugăm să ne contactezi pe adresa de email info@eliteart.org sau la numarul de telefon +40748 100 279. intre orele 11.00 – 14.00 EET. Îți vom răspunde în maxim 30 zile de la primirea solicitării.
8.8.Colectăm date strict in scopul desfășurării competiției evaluarea candidaților și oferirea premiilor.
8.9.Stocăm datele pe un server securizat și le păstram pe o perioadă de 5 ani. O data ce a expirat această perioadă ștergem toate datele. Dacă ești câștigător, ștergem toate datele cu excepția adresei de email, fotografia și biografia.
8.10. Este posibil să-ti trimitem informații despre concursul și masterclassul nostru. Dacă nu vrei să mai fii contactat după încheierea competiției, te poți dezabona oricând.