Image module
VIITORUL INSEAMNA CULTURA

ELITE ART CLUB UNESCO

Asociaţia ELITE ART Club UNESCO este o organizaţie naţională neguvernamentală, independentă, străină oricărui partizanat politic, doctrinar sau confesional, ELITE ART Club UNESCO are drept scop promovarea valorilor culturii contemporane româneşti în ţară şi străinătate, precum şi educarea publicului în spiritul recunoaşterii şi aprecierii lor.

  • MISIUNE
    Promovarea valorilor culturii contemporane româneşti în ţară şi străinătate

    Eforturile echipei ELITE ART Club UNESCO se concentrează în direcţia promovării tinerilor artişti, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne, precum şi ale unor valori deja consacrate. Anul 2009 a marcat acceptarea Asociaţiei ELITE ART Club UNESCO ca membră Afiliată si, ulterior, ca reprezentant exclusiv în România al Jeunesses Musicales International, cea mai amplă organizaţie neguvernamentală pentru tinerii muzicieni din întreaga lume. Înfiinţată în 1945 la Bruxelles, Jeunesses Musicales International constituie o reţea globală, cu membri în peste 45 de ţări şi organizaţii afiliate în alte 35, care promovează coeziunea socială şi dialogul intercultural dincolo de diferenţe legate de rasă, statut economic sau geopolitică, folosind muzica drept verigă de legătură şi mijloc de comunicare între culturi diferite. Activitatea Asociaţiei ELITE ART Club UNESCO este axată pe trei direcţii majore, definitorii: arte vizuale, muzică şi programe educaţionale (componenta de educaţie este încadrată în toate proiectele noastre, indiferent de specific). Cele mai importante proiecte ale Asociaţiei în domeniul muzicii sunt axate pe muzica clasică. Această direcţie a pornit din conştientizarea nevoii de a-i promova pe tinerii artişti lirici, dar şi de a-i conecta la piaţa muncii prin competiţii şi programe educaţionale, întrucât accesul pe piaţă sau la educaţie şi formare continuă este din ce în ce mai greu în condiţiile socio-economice actuale. Concursul Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales constituie implementarea în România, de către ELITE ART Club UNESCO (ca reprezentant unic în România al Jeunesses Musicales Internaţional) a concursului de muzică clasică iniţiat de către Jeunesses Musicales Internaţional, unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate concursuri de muzica clasică pentru tineri din lume, cu o vechime de peste 50 de ani. De la prima sa ediţie în anul 2010, concursul a căpătat amploare, înregistrând succese remarcabile; ediţia din 2014 a adus la startul ei 88 de participanţi din 37 de ţări. Misiunea concursului este educaţia în vederea colaborării transfrontaliere între tineri dirijori prin crearea unui spaţiu de întâlnire şi interpretare cu participanţi din medii culturale diverse şi mai ales promovarea lor pe piaţa muzicii prin etapa finală. De asemenea, concursul a acţionat ca modalitate de promovare a muzicii româneşti şi de creare a unei imagini pozitive în ceea ce priveşte şansele de debut în România.

Image module

Orchestra Română de Tineret

Orchestra Română de Tineret creată de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu este mai mult decât o orchestră. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcat în scurt timp și pe plan muzical internațional, apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume.

  • Despre
    --------------------------------

    De la început, Cristian Mandeal s-a preocupat de formarea ansamblului. Sub conducerea sa artistică, orchestra a devenit o poveste de succes din lumea muzicală românească. Prin perfomanța de a transforma fiecare concert într-un eveniment memorabil, dăruiește astfel țării o orchestră de nivel internațional care impune un standard prin excelență. Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, ca un program artistic și educațional sprijinit de Fundația ”Prietenii Muzicii – Serafim Antropov”. În prezent, proiectul „Orchestra Română de Tineret – spirit enescian şi tradiţie europeană” implică diverse activități de dezvoltare creativă. Scopul programului este de a oferi posibilitatea de formare a muzicienilor în orchestră, de a asimila un bogat repertoriu prin participarea la masterclass-uri, și cel mai important, de a cultiva plăcerea cântatului în ansamblu alături de dirijori și soliști de renume internațional precum: Bogdan Băcanu, Sarah Chang, Amanda Forsyth, David Garrett, Stefan Geiger, Andrei Ioniță, Kristjan Järvi, Roman Kim, Elizabeth Leonskaja, Ivan Ludlow, Plamena Mangova, Valentina Naforniță, Olga Pasichnyk, Wave Quartet, Peter Sadlo, Olga Scheps, Emmanuel Séjourné, Aleksey Semenenko și Pinchas Zukerman. Rezultatul – o orchestră unică, aclamată la concertele cu sala plină de la Ateneul Român, Sala Radio, Festivalul Internațional ”George Enescu”, și pe scene intenaționale precum: l’Auditorium Parco della Musica din Roma, Festivalul Mahler de la Toblach – Italia, ”March Music Day” de la Ruse, Festivalul Orchestrelor de Tineret de la Milano, Festivalul de la Ravello, Konzerthaus Berlin și Filarmonica din Berlin. Din noiembrie 2011 ansamblul este membru al Federaţiei Europene a Orchestrelor Naţionale de Tineret – EFNYO. În cadrul acestui organism internațional Orchestra Română de Tineret este participant activ al programului EXchange, menit să asigure o cât mai bună circulație a celor mai valoroși tineri muzicieni în cadrul programelor derulate de orchestrele de tineret din Europa. Considerat un proiect artistic ajuns la maturitate, Orchestra Română de Tineret își continuă călătoria în lumea muzicii de calitate și a recunoașterii internaționale, fiind un ansamblu educat în spirit profesionist și într-un mediu artistic excepțional.

Image module

Marin Cazucu